O nás

Jsme rodinná firma se silným profesním zázemím, poskytující své služby v oblasti developmentu komerčních nemovitostí od roku 1994.

Od detailního pozemkového scoutingu v dané lokalitě, přes návrh uceleného technicko-projekčního řešení, zajištění dopravního napojení, získání všech stavebních a doprovodných povolení, poskytnutí kompletního finančního krytí výstavby včetně vedlejších investičních nákladů, nastavení komplexního právního backgroundu k zamýšlené transakci, až po samotnou stavební realizaci,
kolaudaci a slavnostní předání objektu.

Spolupracujeme s lokálními dodavateli. Záleží nám na architektonickém
a urbanistickém začlenění projektu do lokality.